PHOTOSCAPE X 3.0 – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TUYỆT VỜI TRÊN MAC

PHOTOSCAPE X 3.0 – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TUYỆT VỜI TRÊN MAC

PHOTOSCAPE X 3.0 – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TUYỆT VỜI TRÊN MAC
PHOTOSCAPE X 3.0 – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TUYỆT VỜI TRÊN MAC

PhotoScape là ứng dụng xem ảnh, quản lý ảnh, bao gồm cả các chức năng chỉnh sửa ảnh cơ bản tuyệt vời. Ứng dụng có dung lượng khá nhẹ (khoảng 100MB), nhưng có thể làm việc của cả chục phần mềm cộng lại:

Các chức năng chính bao gồm:

  • Editor: Rotate, Straighten, Resize, Crop, Border, Color Adjustment, Color Temperature, Tint, Film Effect, Light Leaks, Lens Flares, Old Photos, Overlays, Textures, Dirt & Scratches, Auto Level, Auto Contrast, Backlight Correction, Bloom, HDR, Dehaze, Vignetting, Sharpen, Blur, White Balance, Curves, Levels, Color Balance, Hue/Saturation, Sepia, Grayscale, Black & White, Negative, 3D Effect, Text Object, Text Warp, Image Object, Magnifier Object, Paint Brush, Paint Bucket, Effect Brushes, Mosaic Brush, Spot Healing Brush, Mixer Brush, Red Eye Correction, Liquify, Clone Stamp.
  • Cut Out: Remove the background from an image. (Magic Eraser, Lasso tool, Brush tool)
  • Batch: Batch edit multiple photos.
  • Viewer: Photo Browser, Loupe View, Full Screen, Flag, Star Rating, Batch Rename, Batch Resize, Batch Format Change, Lossless Rotate, Share, Exif Viewer.
  • Collage: Merge multiple photos on the collage frame to create one final photo.
  • Combine: Attach multiple photos vertically or horizontally to create one final photo.
  • GIF Creator: Create Animated GIF.
  • Print: Print photos.
  • Screen Capture: Capture your screenshot and save it.
  • Color Picker: Zoom in on images, search and pick a color.
  • Rename: Change photo file names in batch mode.
  • Split: Slice a photo into several pieces.

PhotoScape X 2.5

Fshare

PhotoScape X 2.6

Fshare

PhotoScape X 2.6.3

Fshare

PhotoScape X 2.7

Fshare

PhotoScape X 2.8

Fshare

PhotoScape X 2.8.2

Fshare

PhotoScape X 2.9

Fshare

PhotoScape X 3.0

Fshare

PhotoScape X 3.0.1

Fshare

PhotoScape X 3.0.2

Fshare

PhotoScape X 3.0.3

Fshare

PhotoScape X 3.0.3

Fshare

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí