Photography Portfolio

Photography Portfolio

Photography Portfolio
Photography Portfolio

FILES INCLUDED :

 • INDD: Compatible files for Adobe InDesign CC
 • IDML: Compatible files for Adobe InDesign CS4 or later

DETAILS :

 • Adobe InDesign template
 • A4 & US Letter size
 • 60 page document
 • Master Pages
 • Aligned to a 12 Column Grid
 • Automatic page numbering
 • Edit Brand Colors through Palette
 • Well Organized Layers
 • Easy to Customize
 • CMYK Color / 300 DPI / Bleed
 • Free Fonts
 • Compatible with CS4, CS5, CS5.5, CS6 & CC
 • Photos Not Included

 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí