Phonics mentor Joy 1,2,3,4 (ebook + audio)

Bộ sách "Phonics mentor 1,2,3,4 (ebook + audio)" giúp các em học sinh được dạy các phụ âm và nguyên âm cùng nhau để có cách đọc và đánh vần tự nhiên hơn. Một danh sách từ hình ảnh được bao gồm để giúp củng cố từ vựng và luyện âm.

Phonics mentor Joy 1,2,3,4 (ebook + audio)

Bộ sách "Phonics mentor 1,2,3,4 (ebook + audio)" giúp các em học sinh được dạy các phụ âm và nguyên âm cùng nhau để có cách đọc và đánh vần tự nhiên hơn. Một danh sách từ hình ảnh được bao gồm để giúp củng cố từ vựng và luyện âm.

Phonics mentor Joy 1,2,3,4 (ebook + audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí