Phonics Letter of the Week A-Z

Bộ sách "Phonics Letter of the Week A-Z" bao gồm 26 quyển sách tuyệt đẹp, mỗi quyển gồm 87 trang trình bày 26 chữ cái từ A,B,C...X,Y.Z. Đây là bộ sách được thiết kế cho các em học sinh mẫu giáo, nó chứa nhiều trò chơi, hoạt động nhận dạng chữ cái và nhận dạng âm thanh chữ cái.

Phonics Letter of the Week A-Z

Bộ sách "Phonics Letter of the Week A-Z" bao gồm 26 quyển sách tuyệt đẹp, mỗi quyển gồm 87 trang trình bày 26 chữ cái từ A,B,C...X,Y.Z. Đây là bộ sách được thiết kế cho các em học sinh mẫu giáo, nó chứa nhiều trò chơi, hoạt động nhận dạng chữ cái và nhận dạng âm thanh chữ cái.

Mục đích của việc tạo ra chuỗi Phonics Letter of the Week, là để cung cấp một phương tiện có thể dạy một chữ cái trong bảng chữ cái cùng một lúc. Một sự nhấn mạnh lớn được đặt vào âm thanh chữ cái, điều này làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng để dạy phát âm.

Phonics Letter of the Week A-Z

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí