PHLEARN PRO – LIGHT LEAKS & FLARES LIGHTROOM PRESETS

PHLEARN PRO – LIGHT LEAKS & FLARES LIGHTROOM PRESETS

PHLEARN PRO – LIGHT LEAKS & FLARES LIGHTROOM PRESETS
PHLEARN PRO – LIGHT LEAKS & FLARES LIGHTROOM PRESETS

Light leaks are caused by holes or gaps in vintage cameras. Once seen as a problem, adding light leaks and flares to photos has now become a popular effect, giving photos character and style.

Google Driver    |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí