Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11 Tập 1,2

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11 Tập 1,2

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11 Tập 1,2
Cuốn sách Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Toán 11 Tập 1,2 được biên soạn theo chương trình mới của bộ giáo Dục và Đào tạo với những kiến thức cơ bản và nâng cao mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu hữu ích . Cuốn sách xoay quanh các vấn đề sau : 
Chương I: Hàm số lượng giác - phương trình lượng giác
Chương II: Tập hợp và xác suất
Chương III: Dãy - Cấp số cộng và cấp số nhân
Chương IV: Giới hạn
Chương V: Đạo hàm. 

Tập 1

Google Driver   |  |   MegaNZ

Tập 2

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí