PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 10

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 10

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 10
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 10

Bài 1. Vector và ứng dụng P1

Bài 2. Tích vô hướng của hai vecto

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 4. Phương trình đường thẳng P1

Bài 5. Phương trình đường thẳng P2

Bài 6. Phương trình đường tròn và Elip P1

 

Bài 7. Phương trình đường tròn và Elip P2

Fshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí