Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2

Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2

Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2
Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2

Bộ sách "Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2Do Thầy Nguyễn Vũ Minh biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 12 các dạng toán liên quan đến chuyên đề hàm số, bộ sách này gồm 2 tập:

Cuốn sách Tập 1 - tập trung vào 3 dạng toán của hàm số:

  • Tính đơn điệu của hàm số
  • Cực trị của hàm số
  • GTLN – GTNN của hàm số

Cuốn sách tập 2 - tập trung vào các dạng toán:

  • Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
    Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
    Sự tương giao đồ thị hàm số

Tập 1

Google Driver   |  |   MegaNZ

Tập 2

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí