PERMALINK MANAGER PRO V2.2.7.5 - WORDPRESS PLUGIN

PERMALINK MANAGER PRO V2.2.7.5 - WORDPRESS PLUGIN

PERMALINK MANAGER PRO V2.2.7.5 - WORDPRESS PLUGIN
PERMALINK MANAGER PRO V2.2.7.5 - WORDPRESS PLUGIN

Most advanced yet user-friendly permalink plugin for Wordpress. With Permalink Manager Pro you can easily control all your permalinks for posts, pages, custom post types, categories, tags, custom taxonomies and WooCommerce shops. It will also help you to bulk regenerate your permalinks or replace any word in your URLs with just a few clicks.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí