Pally - Android UI Kit

Pally - Android UI Kit

Pally - Android UI Kit
Pally - Android UI Kit

PALLY UI kit will give UI for primarily professional networking application. Although some people use the app for job searches and recruitment, it mainly helps you to get in touch with past colleagues and potential clients, and expand your professional network.

Features

  • Login Screen
  • Card List Screen
  • List Item Screen
  • Detail Screen
  • Register Screen

Requirements

  • Android Studio
  • Android 4.4 +

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí