Paintstorm Studio Mac OS – Phần mềm vẽ chuyên nghiệp Mac OS

Paintstorm Studio Mac OS – Phần mềm vẽ chuyên nghiệp Mac OS

Paintstorm Studio Mac OS – Phần mềm vẽ chuyên nghiệp Mac OS
Paintstorm Studio Mac OS – Phần mềm vẽ chuyên nghiệp Mac OS

Paintstorm Studio là ứng dụng vẽ kỹ thuật số chuyên nghiệp, Ứng dụng có kho cọ vẽ phong phú, cho phép bạn sử dụng mask và layer giúp bạn tự do thể hiện sự sáng tạo cho dù là vẽ những chi tiết phức tạp.

Main Features:
 • Incredıble Possıbılıtıes For Brush Settıngs
 • Full Control Of All Brush Optıons
 • Brıstle Brushes Of Any Form And Kınd
 • Stroke Post Correctıon
 • Parameters Bındıng To The Perspectıve
 • Dynamıc Interface (Panels Scale, Opacity, Color, TabLock)
 • Custom Panels
 • Full Controlled MaskBrush
 • Takes Underlayer’s Color Whıle Blendıng
 • “Close Gaps” Functıon When You Fıll Or Select
 • Indıvıdual Hotkeys For Any Brushes
 • Advanced Symmetry Tools

Paintstorm.Studio.2.40.010619

Fshare

Paintstorm_Studio_2.40.1.180619

Fshare

Paintstorm_Studio_2.42.170919

Fshare

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí