Opened Metallic Cosmetic Jar in Wooden Shell Mockup

Opened Metallic Cosmetic Jar in Wooden Shell Mockup

Opened Metallic Cosmetic Jar in Wooden Shell Mockup
Opened Metallic Cosmetic Jar in Wooden Shell Mockup

Includes special layers and smart objects for your work. The label is available in glossy and matte finishes. The cap is available in glossy, matte and 2 wooden finishes. Contains a golden layer for your design. The cream color is editable.

This mockup is available for purchase only on Yellow Images.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí