Opened Glossy Pizza Box Mockup

Opened Glossy Pizza Box Mockup

Opened Glossy Pizza Box Mockup
Opened Glossy Pizza Box Mockup

Includes special layers and smart objects for your work. Contains a golden layer for your design. The item is presented in a half side view (high-angle shot).

This mockup is available for purchase only on Yellow Images.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí