ONE SHOT FONT DUO

ONE SHOT FONT DUO

ONE SHOT FONT DUO
ONE SHOT FONT DUO

ONE SHOT font with new style Display, this font will perfect for many different project ex: quotes, logo, blog header, poster, banding, fashion, apparel, letter, invitation, stationery, etc...

FEATURES:

ONE SHOT (OTF & TTF) ONE SHOT BRUSH (OTF & TTF)

Thanks for looking :)

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí