Ôn luyện học kỳ 2 lớp 10 môn toán

Ôn luyện học kỳ 2 lớp 10 môn toán

Ôn luyện học kỳ 2 lớp 10 môn toán
Ôn luyện học kỳ 2 lớp 10 môn toán

Bài 1. Các kiến thức NẾN TẢNG về BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 2. Các phương pháp thường dùng khi CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 3. DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT và DẤU TAM THỨC BẬC HAI

 

Bài 4. Các phương pháp GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH

ZBài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG và CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH

ZBài 2. ELIP và CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH

Fshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí