Old Book Sketch Photoshop Action CS3+

Old Book Sketch Photoshop Action CS3+

Old Book Sketch Photoshop Action CS3+
Old Book Sketch Photoshop Action CS3+

Features:

  • Action keeps original image untouched;
  • Useful from 1000px to 5000px width images, any resolution;
  • 3 paint styles;
  • 5 brightness levels;
  • Enable to change paper color;
  • Fully structured and editable PSD-file;
  • No skills required.
Action has been tested and works in CS3CS4CS5CS5.5CS6CCCC2014CC2015 versions. Works in multiply language Photoshop versions.

The package contains 3 files:

  • Old Book.ATN;
  • Old Book Brushes.ABR;
  • readme.TXT;

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí