Oil Paint Action

Oil Paint Action

Oil Paint Action

Features

 

  • One click effect
  • Non-destructive effect
  • Clean action, Clean work
  • Works in Photoshop CC 2015.5, CC 2017, CC 2018, CC 2019 to Higher Version
  • One .ATN file
  • Help file included

Note

Be sure your Photoshop set to RGB color, 8Bits/Channel, English version. If you are not using English version then you can change it to English.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí