Oahu Travel Mobile Presets

Oahu Travel Mobile Presets

Oahu Travel Mobile Presets
Oahu Travel Mobile Presets

“Oahu Travel Mobile Presets” INCLUDES:

• 5 Lightroom Presets in .dng .xmp .lrtemplate formats

• Presets compatible with Ligtroom Mobile

• One click fully-automated Lightroom Presets

• Fully adjustable Lightroom Presets

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Lifetime FREE Product Updates

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí