Nubolts Rounded Sans Family Font

Nubolts Rounded Sans Family Font

Nubolts Rounded Sans Family Font
Nubolts Rounded Sans Family Font

Nubolts Rounded Sans Family Font 

OTF | TTF 

Nubolts Rounded is a bold sans serif with outline, outline bold & solid font files. Nubolts is the improved of the previously Serrona Typeface. Monerd Sans is perfectly suited to branding, logos, magazines, films, website, headlines, titles, captions, games, apps, posters, t-shirts and more.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí