Nightingale Font

Nightingale Font

Nightingale Font
Nightingale Font

 Nightingale Font 

OTF | TTF 

Nightingale is a gorgeous condensed sans serif typeface that comes with various stylistic alternates. This is perfect to sweeten up your headlines, branding visual identity, editorial, poster, and etc.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí