Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 8 - Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 8 - Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 8 - Nguyễn Xuân Lạc

Cuốn sách "Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 8 - Nguyễn Xuân Lạc" được biên soạn nhằm giúp các em tiếp xúc, làm quen dần với các kiểu bài, trên cơ sở đó có thể tự viết được những bài văn theo ý của mình. Sách tập hợp những bài làm văn hay bao gồm 5 kiểu bài làm văn ở lớp 8: gồm tự sự, thuyết minh, nghị luận, tường trình, thông báo. Đó là những bài văn được các soạn giả, các em học sinh đăng tải trên báo chí, tạp chí.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí