Ngữ Pháp Tiếng Anh - Vũ Thanh Phương

Cuốn sách "Ngữ Pháp Tiếng Anh" của tác giả Vũ Thanh Phương - Bùi Ý  được biên soạn với tất cả các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao, cuốn sách là tài liệu tham khảo tốt để các em ôn lại kiến thức ngữ pháp, bởi nó có nhiều bài tập, lí thuyết trình bày khá ngắn gọn, súc tích.

Ngữ Pháp Tiếng Anh - Vũ Thanh Phương

Cuốn sách "Ngữ Pháp Tiếng Anh" của tác giả Vũ Thanh Phương - Bùi Ý  được biên soạn với tất cả các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao, cuốn sách là tài liệu tham khảo tốt để các em ôn lại kiến thức ngữ pháp, bởi nó có nhiều bài tập, lí thuyết trình bày khá ngắn gọn, súc tích.

Cuốn sách được chia thành các phần sau:

  • Phần I gồm 11 chương, 31 bài: giới thiệu câu và từ loại + bài tập
  • Phần II gồm 5 chương, 14 bài: nâng cao hơn về mặt cấu trúc, công thức
  • Phần III: là đáp án các bài tập khó

Ngữ Pháp Tiếng Anh - Vũ Thanh Phương

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí