Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao lớp 9

Cuốn sách "Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao lớp 9" giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn hệ thống lại những kiến thức trong môn Tiếng Anh lớp 9 như thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn dùng “wish”, giới từ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, động từ tình thái dùng với If, lời nói trực tiếp và gián tiếp, câu hỏi đuôi. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao lớp 9

Cuốn sách "Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao lớp 9" giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn hệ thống lại những kiến thức trong môn Tiếng Anh lớp 9 như thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn dùng “wish”, giới từ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, động từ tình thái dùng với If, lời nói trực tiếp và gián tiếp, câu hỏi đuôi. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và nâng cao lớp 9

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí