Ngân hàng bài tập viết lại câu luyện thi vào lớp 6

Cuốn sách "Ngân hàng bài tập viết lại câu luyện thi vào lớp 6" do thầy Bùi Văn Vinh và Cô Quỳnh Thơm biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 5 luyện thi vào lớp 6 môn tiếng anh, qua cuốn sách này sẽ giúp các em nắm chắc, biết cách, cũng như thành thạo các dạng bài tập liên quan đến Viết Câu.

Ngân hàng bài tập viết lại câu luyện thi vào lớp 6

Cuốn sách "Ngân hàng bài tập viết lại câu luyện thi vào lớp 6" do thầy Bùi Văn Vinh và Cô Quỳnh Thơm biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 5 luyện thi vào lớp 6 môn tiếng anh, qua cuốn sách này sẽ giúp các em nắm chắc, biết cách, cũng như thành thạo các dạng bài tập liên quan đến Viết Câu.

Ngân hàng bài tập viết lại câu luyện thi vào lớp 6

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí