Newspaper App MockUp

Newspaper App MockUp

Newspaper App MockUp
Newspaper App MockUp

Newspaper App MockUp that can present Magazines in different angles that you can use for your design, suitable for brands and consists of separate layer sets. A help file is included.

Featured: 5 PSDs • High resolution: 4500×3000 px • Easy to use with Smart Objects • Photorealistic Results

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí