NEWBORN PRO LIGHTROOM PRESETS

NEWBORN PRO LIGHTROOM PRESETS

NEWBORN PRO LIGHTROOM PRESETS
NEWBORN PRO LIGHTROOM PRESETS

NEWBORN PRO LIGHTROOM PRESETS

“NEWBORN PRO LIGHTROOM PRESETS” INCLUDES:

• 40 Newborn Lightroom Presets

• + FREE BONUS –Sepia LR Presets (60 Presets) https://crmrkt.com/JvPar5

• Lightroom Presets compatible with Adobe Lightroom 4-7 & CC

• One click fully-automated Lightroom Presets

• Fully adjustable Lightroom Presets

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

• Lifetime FREE Product Updates

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí