Musician Graphic pack

Musician Graphic pack

Musician Graphic pack
Musician Graphic pack

Hey! Check my new Musician graphic pack.  Perfect for designing your artist's projects, band club parties, folk/rock/indie music events, private lessons (guitar, drums, voice) and more!

FILES INCLUDED:

  • 1 Guitar Lessons flyer (A4 size, 300 DPI, 3 mm bleeds )  AI, PSD files + Jpeg (previews)
  • 1 Drum Lessons flyer (A4 size, 300 DPI, 3 mm bleeds )  AI, PSD files + Jpeg (previews)
  • 1 Voice Lessons flyer (A4 size, 300 DPI, 3 mm bleeds )  AI, PSD files + Jpeg (previews)
  • 1 Live Festival flyer ( A4 size, 300 DPI, 3 mm bleeds ) Ai, PSD files + Jpeg (previews)
  • 1 Acoustic Concert flyer (A4 size, 300 DPI, 3 mm bleeds )  AI, PSD files + Jpeg (previews)
  • 3 Album cover templates ( 4,75 " + 0,25' bleeds )  AI, PSD files + Jpeg (previews)

Both vector (Ai) and raster (PSD) files Fully Layered Psd files Fully Customizable and Editable PRINT READY CMYK 300 DPI High Resolution


Free fonts and photos are included in a zip file.

Thanks!

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí