Muốn luận đoán đúng lá số tử vi

Muốn luận đoán đúng lá số tử vi

Muốn luận đoán đúng lá số tử vi
Muốn luận đoán đúng lá số tử vi

Chúng ta ai cũng phải tin rằng Vũ trụ và muôn vật không thể bỗng dưng có, mà phải là công trình của một đấng thiêng liêng, cao cả. Đấng thiêng liêng ấy, ta gọi là Tạo hóa hay thượng đế, đã tạo dựng nên muôn loài và lặng lẽ điều khiển bằng những luật mầu nhiệm mà trí óc loài người không sao suy lượng nổi. Một trong những quy luật mầu nhiệm ấy là Luât nhân quả.

Theo luật này ở trên đời sự kiện nào cũng có nguêyn nhân và không một cáigì có thể ngẫu nhiên sinh ra được. Nguyên nhân tốt thì kết quả tốt, nguyên nhân xấu thì kết quả xấu. Thí dụ ở trong vườn ta lỡ trồng giống cây xấu thì sau này ta chỉ được những quả chua chát chẳng ra gì. Trái lại, nếu ta chịu khó chọn lựa giống tốt mà trồng thì sẽ được hưởng những quả thơm ngon. Trong đời người cũng vậy, mọi việc không ngẫu nhiên xảy ra, mà đều do những nguyên nhân gần gặn hay sâu xa. Những nguyên nhân gần do chính ta tạo nên; còn những nguyên nhân sâu xa là do ông bà, cha mẹ tọa nên hay là (nếu tin ở thuyết luân hồi) do chính ta tạo nên từ kiếp trước.

Theo luật nhân quả của Đạo Phật, nếu ta biết tu nhân tích đức, làm điều lành, xa điều dữ, thì không những kiếp này ta gặp nhiều may mắn, mà tiếp theo sẽ được hưởng phúc dồi dào… Trái lại, người không ưa làm điều thiện mà chỉ ham làm điều ác, không những ngay kiếp này sẽ phải gánh chịu những quả báo mà đến kiếp sau sẽ thấy ngay sự báo ứng không hay. Vậy thì giàu sang hay nghèo hèn, sung sướng hay khổ cực về kiếp này là do cái nhân mà ông bà, cha mẹ ta đã truyền lại cho ta, hoặc chính ta gieo từ kiếp trước. Từ khi ta chào đời, những kết-quả-báo-ứng đã ghi sẵn trong số mạng ta rồi. Nói tóm lại, nếu ta tin có đấng Thượng-đế chí công, chí minh thống ngự trên muôn vật thì phải tin có luật nhân quả và có số mệnh.

Ông cha ta thường nói "Sinh tử hữu mệnh, phú quý do thiên" là đã xác nhận như vậy. Lẽ huyền bí đã được một nhà lý học Trung hoa về đời Tống là TRẦN ĐOÀN tức HI DI LÃO TỔ nghiên cứu, rồi nhân đó phát minh môn Tử-Vi-Đẩu-Số có thể tính được số mệnh con người, tiên đoán được là thọ hay yểu, sang giàu hay nghèo hèn, hạnh phú hay khổ cực. Như cái mầm của hột cây mang theo cái tính chất tốt hay xấu của cha mẹ, số mệnh của mạng theo dấu vết những nghiệp lành hoặc nghiệp dữ của ông bà, cha mẹ ta hoặc của chính ta từ kiếp trước. 

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí