Multi Rating Pro - WordPress Plugin

Multi Rating Pro v5.5.1 - WordPress Plugin,Multi Rating Pro v6.0.6 - WordPress Plugin,Multi Rating Pro - WordPress Plugin

Multi Rating Pro - WordPress Plugin
Multi Rating Pro - WordPress Plugin

A powerful rating system and review plugin for WordPress. Easy to use rating system for your WordPress site; with a niche of doing multi-ratings better than anyone else.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Multi Rating Pro v6.0.6 - WordPress Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí