Moody WINTER MOOD Lightroom Presets

Moody WINTER MOOD Lightroom Presets

Moody WINTER MOOD Lightroom Presets
Moody WINTER MOOD Lightroom Presets

NEW Holiday Presets!

Winter Mood // Holiday Lightroom Presets Pack by CT

Desktop + Mobile Bundle

This preset pack includes:

CT WINTER MOOD 1

CT WINTER MOOD 1 - warm

CT WINTER MOOD 2

CT WINTER MOOD 2 - warm

CT WINTER MOOD 3

CT WINTER MOOD 3 - warm

YOU WILL BE RECEIVING:

• 6 Presets FOR LR DESKTOP

• 6 Presets FOR LR MOBILE APP

• 45 Adjustment Presets Tool Kit (includes 20 exposure values, 5 sharpening presets, 4 grain presets, 4 vibrance adjustments, 3 saturation adjustments, 3 custom white balance presets, 2 vignetting presets, 2 noise reduction presets, 1 reset grain preset and 1 reset all preset)

• 6 Page Step-by-Step PDF Install Guide

• Instant Download

[57 PRESETS IN TOTAL]

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí