Môn Hóa học thầy Lê Đăng Khương - Nhóm N2.

Môn Hóa học thầy Lê Đăng Khương - Nhóm N2.

Môn Hóa học thầy Lê Đăng Khương - Nhóm N2.
Môn Hóa học thầy Lê Đăng Khương - Nhóm N2.

 

Khoá học bao gồm 6 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Ancol - Phenol - Andehit - Xeton
Chuyên đề 2: Este - Lipit
Chuyên đề 3: Amin ...
Chuyên đề 4: Đại cương kim loại
Chuyên đề 5: Kim loại kiềm ...
Chuyên đề 6: Sắt và 1 số kim loại nhóm B

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí