Modern Holiday | Patterns + Artboard

Modern Holiday | Patterns + Artboard

Modern Holiday | Patterns + Artboard
Modern Holiday | Patterns + Artboard

This holiday themed collection is filled with modern shapes and abstract elements to create a fun cohesive design suite. Mix, match and create anything from business cards to product packaging.

Details:

Includes

3 Illustrator Artboard designs (non-tileable)

  • 1 Illustrator file (CS4 compatible and above) with 3 artboards
  • 3 EPS (CS4 and above)
  • 3 JPEG files (300dpi)

16 Seamless Patterns

  • 16 Color Pattern EPS files (vectors)
  • 16 Color Pattern JPEG files (300dpi)
  • 9 Black and white EPS files (vectors)
  • 9 Black and white JPEG files (300dpi)
  • 9 Black + white PNG files (300 dpi w/transparent background)

42 vector elements

  • 4 EPS files with 42 total elements
  • 42 separate PNG files in order for you to create you own amazing designs!

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí