Modern Chat & Group Chatting Android + iOS App Template | HTML + Css IONIC 3 | WooChat

Modern Chat & Group Chatting Android + iOS App Template | HTML + Css IONIC 3 | WooChat

Modern Chat & Group Chatting Android + iOS App Template | HTML + Css IONIC 3 | WooChat
Modern Chat & Group Chatting Android + iOS App Template | HTML + Css IONIC 3 | WooChat

Woochat is a complete modern chatting solution app in which user can chat with individuals, chat in groups, can send images, videos, voice note, documents as well as user can video call and voice call with other users.

Slick and modern looking eye soothing app provides one place chatting solution where everything is in a tap away.

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí