Mobile Preset SAGE STONE

Mobile Preset SAGE STONE

Mobile Preset SAGE STONE
Mobile Preset SAGE STONE

Mobile Lightroom Influencer Preset SAGE STONE will give you that saturated soft sage look to your images. Bright cool tones brighten and cool even warm images. This set works great on well lit or images shot in low light. A total of 3 Lightroom Presets come in this pack. Best for bloggers & influencers.

Perfect for all lighting conditions with two presets one for low light and one for bright light.

  • Mobile Presets created for Mobile Lightroom CC

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí