Mix Art - Sketch & Painting Photoshop Action

Mix Art - Sketch & Painting Photoshop Action

Mix Art - Sketch & Painting Photoshop Action
Mix Art - Sketch & Painting Photoshop Action

FILE FEATURES:

  • Amazing results with your photos.
  • Only one click to generate the effect.
  • Non-destructive Workflow.
  • Easy to edit.

The action will ONLY WORK IN THE ENGLISH VERSION OF PHOTOSHOP. If you are not using the English version of Photoshop, you can always change it to English and then back again to your native language using this this method.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí