Micaela Portrait Presets

Micaela Portrait Presets

Micaela Portrait Presets
Micaela Portrait Presets

VANARTIST’s Micaela Portrait Preset Collection

5 presets for stunning portraits in a variety of lighting conditions. Best applied on neutral images as per the reference photos.

Use these Photoshop Lightroom Presets to add fantastic tones to your images, giving them depth and personality.

 

Presets lets you quickly add Lightroom filters to your photos with just 1 click. All presets are fully adjustable.

These Lightroom Presets are compatible with Lightroom 4, 5, 6, and up, and Lightroom Creative Cloud (Lightroom CC).

Details:

5 Lightroom Presets Quick and Easy to Install 1 Click Photo Edit

It is compatible with:

Photoshop Lightroom 4 and up Photoshop Lightroom Creative Cloud (Lightroom CC)

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí