Metal Pin – Text and Logo Effect

Metal Pin – Text and Logo Effect

Metal Pin – Text and Logo Effect
Metal Pin – Text and Logo Effect

Metal Pin – Text and Logo Templates

High quality premium Photoshop Templates Make shiny metal pin laying on table, standing on wood surface, laying on jeans texture

Make cool metal pin with 9 Photoshop Templates

Cool metal pins from your text, logo, shape, smart object, folder group, pixel layer etc

  • 3 VIEWS
  • 3 METALS – Gold, Rose Gold, Silver
  • 5 COLOR PAINTS – Black, White, Red, Blue, Green

Works with anything:

  • Text layer
  • Vector shape
  • Pixel layer
  • Smart object
  • Folder group

18 beautiful colors:

Silver, Gold, Red, Crimson, Pink, Purple, Violet, Blue, Azure, Sky Blue, Cyan, Turquoise, Mint, Green, Spring, Yellow, Orange, Powder.

Technical requirements:

Adobe Photoshop ver. CS6   CC   CC2014   CC2015   CC2015.5   CC2017   CC2018   CC2019

Highly detailed result. PDF help file included.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí