Mena Grotesk Font Family

Mena Grotesk Font Family

Mena Grotesk Font Family
Mena Grotesk Font Family

Mena Grotesk Font Family

20 x TTF & OTF

Mena Grotesk is a Neo-grotesk typography made in the Chilean way. Gifted with a more humanist proportion, with sharper inner curves and softer outer curves, Mena Grotesk counts with the character to stand out in big sizes and enough control to not distract the reader: it is a typeface to be seen and to be read. Mena Grotesk is a full time worker font, a “handyman”, as my people.

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí