Meltland Font Family

Meltland Font Family

Meltland Font Family
Meltland Font Family

i Fellas ! Say Hi to Meltland,a font family with total of 24 Fonts. Which is very suitable for many needs like posters,magazine,headline,branding,etc. 
Meltland also comes with uppercase, lowercase, numerals, accents (Multilingual characters), punctuations and PUA Encoded Characters !.
Files Include :

  • Meltland Black (Italic /Line One / Line Two)

  • Meltland Bold (Italic /Line One / Line Two)
  • Meltland Regular (Italic /Line One / Line Two)

  • Meltland Light (Italic /Line One / Line Two)

Thank you for Buy ! Regards, Gartype Studio

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí