MAUIKEA - Carefree Bold and Fun Display Font

MAUIKEA - Carefree Bold and Fun Display Font

MAUIKEA - Carefree Bold and Fun Display Font
MAUIKEA - Carefree Bold and Fun Display Font

MAUIKEA - carefree bold and fun display font

Created with energy, happy vibes, and a care-free attitude. MAUIKEA, reminds you about the powerful volcanic mountain, the huge wave, and powerful attitude. All caps with slightly different shape between lowercase and uppercase, that will gives you more natural feel of it. BIG POW WOW !!!

Available in TTF, OTF, and WOFF and also support multi-languages

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí