MATHWORKS MATLAB 2009 FULL - Phép Tính Toán Số Với Ma Trận, Vẽ Đồ Thị Hàm Số Hay Biểu Đồ Thông Tin

MATHWORKS MATLAB 2009 FULL - Phép Tính Toán Số Với Ma Trận, Vẽ Đồ Thị Hàm Số Hay Biểu Đồ Thông Tin

MATHWORKS MATLAB 2009 FULL - Phép Tính Toán Số Với Ma Trận, Vẽ Đồ Thị Hàm Số Hay Biểu Đồ Thông Tin
MATHWORKS MATLAB 2009 FULL - Phép Tính Toán Số Với Ma Trận, Vẽ Đồ Thị Hàm Số Hay Biểu Đồ Thông Tin

MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.

Yêu cầu hệ thống
Hệ điều hành:

Windows 7 ( 32‑bit và 64‑bit )
Windows Vista SP1 ( 32‑bit và 64‑bit )
Windows XP SP3 ( 32‑bit )
Windows XP x64 Edition SP2 ( 64‑bit )
Windows Server 2008 ( 32‑bit và 64‑bit )
Windows Server 2003 R2 SP2 ( 32‑bit và 64‑bit )
Bộ vi xử lý:
Bất kỳ Intel hoặc AMD bộ xử lý x86 hỗ trợ hướng dẫn SSE2 thiết lập
Disk Space:
680 MB cho MATLAB chỉ, 1 ‑2 GB cho phần cài đặt
RAM cài đặt điển hình: 512 MB (ít nhất 1024 MB đề nghị)
Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm
1. Tải về phần mềm trước và sau đó giải nén.
2. Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách chạy tệp Setup.exe.
3. Trong cửa sổ mở ra, chọn Install without using the Internet.
4. Trong cửa sổ kế tiếp, chọn Yes.
5. Sau đó, chọn mục I have the File Installation ma for my license
6. Nhập 3632223096579995451722630 nối tiếp.
7. Kết thúc quá trình cài đặt.
8. Sau đó chọn Activate manual without Internet.
9. Trong mục Enter the co path to your license file , hãy nhấp vào Browse.
10. Chọn đến tệp license.dat trong thư mục thuoc và tiếp tục quá trình.
11. Phần mềm có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

MATLAB – phần mềm nổi tiếng của công ty MathWorks, là một ngôn ngữ hiệu năng cao cho tính toán kỹ thuật như được viết trong logo của phần mềm này. Nó tích hợp tính toán, hiện thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Các ứng dụng tiêu biểu của MATLAB bao gồm:
Hỗ trợ toán học và tính toán

  • Phát triển thuật toán
  • Mô hình, mô phỏng
  • Phân tích, khảo sát và hiển thị số liệu
  • Đồ họa khoa học và kỹ thuật
  • Phát triển ứng dụng với các giao diện đồ họa.

Tên của phần mềm MATLAB bắt nguồn từ thuật ngữ “Matrix Laboratory”. Đầu tiên nó được viết bằng FORTRAN để cung cấp truy nhập dễ dàng tới phần mềm ma trận được phát triển bởi các dự án LINPACK và EISPACK. Sau đó nó được viết bằng ngôn ngữ C trên cơ sở các thư viện nêu trên và phát triển thêm nhiều lĩnh vực của tính toán khoa học và các ứng dụng kỹ thuật.

Ngoài MATLAB cơ bản với các khả năng rất phong phú sẽ được đề cập sau, phần mềm MATLAB còn được trang bị thêm các ToolBox – các gói chương trình (thư viện) cho các lĩnh vực ứng dụng rất đa dạng như xử lý tín hiệu, nhận dạng hệ thống, xử lý ảnh, mạng nơ ron, logic mờ, tài chính, tối ưu hóa, phương trình đạo hàm riêng, sinh tin học. Đây là các tập hợp mã nguồn viết bằng chính MATLAB dựa theo các thuật toán mới, hữu hiệu mà người dùng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm các hàm mới.

MATLAB được thiết kế để giải các bài toán bằng số chứ không nhằm mục đích chính là tính toán ký hiệu như MATHEMATICA và MAPLE. Tuy nhiên, trong MATLAB cũng có thể tính toán ký hiệu được nhờ các hàm trong Symbolic Math ToolBox.

MATHWORKS MATLAB 2009 FULL

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !