MasterBundles 20,000+ Mega bundle Mobile and Desktop Lightroom Presets

MasterBundles 20,000+ Mega bundle Mobile and Desktop Lightroom Presets

MasterBundles 20,000+ Mega bundle Mobile and Desktop Lightroom Presets
MasterBundles 20,000+ Mega bundle Mobile and Desktop Lightroom Presets

20.000+ Mobile Lightroom Preset (.DNG file)

20.000+ Desktop Lightroom Preset (.LR file)

25 Photoshop actions

Well organize layers and folder

Readme and Basic Instruction PDF

Video Tutorial link included

Link 1: Google Driver   | Mshare  |   MegaNZ

Link 2: Google Driver   | Mshare  |   MegaNZ

Link 3: Google Driver   | Mshare |   MegaNZ

Link 4: Google Driver   | Mshare |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí