Massive Addons for WPBakery Page Builder

Massive Addons for WPBakery Page Builder,Massive Addons for WPBakery Page Builder v2.4.6.1,Massive Addons for WPBakery Page Builder v2.4.8

Massive Addons for WPBakery Page Builder

Massive Addons for Visual Composer is the most complete extensions package. Over 1700 presets, more then 70 shortcodes & additions, easy to use.
 

Massive Addons for WPBakery Page Builder v2.4.6.1

Google Driver  |  MegaNZ

Massive Addons for WPBakery Page Builder v2.4.8

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí