MARVELOUS DESIGNER PERSONAL – PHẦN MỀM THIẾT KẾ THỜI TRANG 2018 DÀNH CHO MAC

MARVELOUS DESIGNER PERSONAL – PHẦN MỀM THIẾT KẾ THỜI TRANG 2018 DÀNH CHO MAC

MARVELOUS DESIGNER PERSONAL – PHẦN MỀM THIẾT KẾ THỜI TRANG 2018 DÀNH CHO MAC
MARVELOUS DESIGNER PERSONAL – PHẦN MỀM THIẾT KẾ THỜI TRANG 2018 DÀNH CHO MAC

Marvelous Designer là phần mềm thiết kế thời trang với mô hình giả lập 3D rất thực tế và mạnh mẽ.
Marvelous Designer cung cấp các mô phỏng vải và vẽ chúng trong thời gian thực (real-time), Marvelous Designer cho phép tạo các model về vải vóc rất nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng có thể mô phỏng, sản xuất các nội dung kỹ thuật số và hình ảnh động. Chương trình cho phép phát triển các mô hình một cách chính xác nhất mà không cần dựa vào các chương trình khác.
Marvelous Designer cung cấp đồng bộ các chỉnh sửa mô hình trong không gian 3D, bất kì sự thay đổi nào trong mô hình ngay lập tức hiển thị trên không gian 3 chiều của nó, cuối cùng nhà thiết kế có thể “khâu” mẫu theo bất kì phong cách nào mà mình muốn.

MarvelousDesigner7_Personal_4_1_100

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !