Lyft React Native UI Kit Taxi Template

Lyft React Native UI Kit Taxi Template

Lyft React Native UI Kit Taxi Template
Lyft React Native UI Kit Taxi Template

Save your multiple hours to make UI/UX design and develop frontend code for react native lyft app.

iTechNotion provides 11+ different layout screens with useful components for developing an Uber Taxi app.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí