LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HÓA HỌC

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HÓA HỌC

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HÓA HỌC
LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HÓA HỌC
 • CHUYÊN ĐỀ 0: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ
 • CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN TẬP ANCOL - PHENOL (Kiến thức Hóa học 11)
 • CHUYÊN ĐỀ 2: ÔN TẬP ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Kiến thức Hóa học 11)
 • CHUYÊN ĐỀ 3: ESTE - LIPIT (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 4: CACBOHIĐRAT (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 5: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 6: POLIME (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 7: ÔN TẬP NỀN TẢNG KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ (Kiến thức Hóa học 10 + 11) (Chuyên đề 7 sẽ được phát tiếp vào tháng 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 8: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (Kiến thức Hóa học 12) (Chuyên đề 8 & 12 đang được phát hành xen kẽ)
 • CHUYÊN ĐỀ 9: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 10: SẮT - CROM (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 11: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Kiến thức Hóa học 12)
 • CHUYÊN ĐỀ 12: ÔN TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON (Kiến thức Hóa học 11) (Chuyên đề 12 đang được phát xen kẽ với ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI)

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí