Luyện phát âm tiếng anh với: Primary Pronunciation Box (ebook+audio)

Tải cuốn sách "Luyện phát âm tiếng anh với: Primary Pronunciation Box" (ebook+audio) biên soạn gồm hơn 50 trò chơi và hoạt động bao gồm câu đố, trò chơi, trò chơi ô chữ và các hoạt động dựa trên nhiệm vụ khác nhau để làm cho việc học phát âm trở nên thú vị cho trẻ em.

Luyện phát âm tiếng anh với: Primary Pronunciation Box (ebook+audio)

Tải cuốn sách "Luyện phát âm tiếng anh với: Primary Pronunciation Box" (ebook+audio) biên soạn gồm hơn 50 trò chơi và hoạt động bao gồm câu đố, trò chơi, trò chơi ô chữ và các hoạt động dựa trên nhiệm vụ khác nhau để làm cho việc học phát âm trở nên thú vị cho trẻ em.

Luyện phát âm tiếng anh với: Primary Pronunciation Box (ebook+audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí