Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 6

Bộ sách "Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 6" gồm 2 tập tập 1,2 do Tống Ngọc Huyền biên soạn nhằm giúp các em học sinh vận dụng kiến thức đã học trong sách giáo khoa để tự kiểm tra, đánh giá năng lực, đồng thời củng cố lại kiến thức Tiếng Anh, bù đắp những phần mình đang yếu hoặc nắm chưa chắc chắn.

Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 6

Bộ sách "Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 6" gồm 2 tập tập 1,2 do Tống Ngọc Huyền biên soạn nhằm giúp các em học sinh vận dụng kiến thức đã học trong sách giáo khoa để tự kiểm tra, đánh giá năng lực, đồng thời củng cố lại kiến thức Tiếng Anh, bù đắp những phần mình đang yếu hoặc nắm chưa chắc chắn.

Mỗi cuốn sách tập 1, tập 2 đều gồm gồm 6 Unit với cấu trúc được thiết kế theo hướng giúp các em nắm chắc: Từ Vựng – Ngữ Pháp – Bài tập tương ứng bám sát chương trình Tiếng Anh lớp 6 theo chuẩn theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Cấu trúc cuốn sách chia làm 4 Phần:

  • Vocabulary
  • Grammar
  • Bài tập vận dụng cơ bản

Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 6

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí