LSP Actions - CAMDEN Texture Overlay Collection

LSP Actions - CAMDEN Texture Overlay Collection

LSP Actions - CAMDEN Texture Overlay Collection
LSP Actions - CAMDEN Texture Overlay Collection

Transform your image into a masterpiece as you go from plain backdrop to painterly texture in just a few clicks. The LSP Camden Texture Collection has been designed with a Master's hand painted, fine art feel in mind and created to add depth and a sense of touch to your images. The bonus Photoshop action included allows you effortlessly blend and tone the texture to your image. 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí