Lose Your Accent in 28 days (Book +audio)

"Lose Your Accent in 28 days" là một hệ thống được chứng minh mạnh mẽ giúp bạn nắm vững khả năng phát âm tiếng Anh của Mỹ trong nhiều tuần chứ không phải vài tháng hoặc nhiều năm. Thực hành 30 phút một ngày trong 4 tuần và cải thiện rất nhiều cách phát âm của bạn.

Lose Your Accent in 28 days (Book +audio)

"Lose Your Accent in 28 days" là một hệ thống được chứng minh mạnh mẽ giúp bạn nắm vững khả năng phát âm tiếng Anh của Mỹ trong nhiều tuần chứ không phải vài tháng hoặc nhiều năm. Thực hành 30 phút một ngày trong 4 tuần và cải thiện rất nhiều cách phát âm của bạn.

Lose Your Accent in 28 days (Book +audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí